Sakskøbing Fjord

Sakskøbing Fjord er et både roligt, og smukt afvekslende farvand at ro i. Der er 2,2 sømil eller fire kilometer ad den smalle, afmærkede rende fra Sakskøbing Havn til anløbsbroen ved Oreby Slot og Oreby Mølle.
Her er dejlig natur med enge, skov og marker omkring de velholdte huse. Fuglelivet er rigt. Dansk Ornitologisk Forening har registreret 70 fuglearter i "DOF-basen".

 

Det ser du, når du ror:

Saxkjøbing Roklub har lavet en lille folder med tekst og billeder fra Sakskøbing Fjord og Smålandsfarvandet - "Det ser du, når du ror".

Du kan hente folderen her - pdf-format. Folderen er desuden lagt frem i klubhuset.

HENT FOLDEREN

 


Uddrag af "Den danske Havnelods", Sakskøbing Havn

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Sakskøbing Fjord, Lolland N-kyst 54°48,2'N 11°38,1'E - kort 160

Havnen ejes af Guldborgsund Kommune. En gravet rende, Oreby Rende, fører ind til Sakskøbing Havn. I havnens W-lige del findes en forgrenet pontonbro til brug for husbåde.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 82 m, bredde 12 m og dybgang 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m. N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 0,3 m højvande. E-lige vinde giver i ekstreme tilfælde på førstedagen indtil 1,0 m højvande. S-lige og SE-lige vinde kan give indtil 0,3 m lavvande. E-lige vinde giver på andendagen og fremover indtil 1,0 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen. For renden fra Lindholm Dyb til havnen er det fastsat, at det udgående skib skal vente på det indgående. Fartbegrænsning På strækningen fra Orebygård til havnens NW-lige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog må maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob. Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart.

Afmærkning
Oreby Rende er afmærket på begge sider af løbet.

Øvrigt
Af interesse for roere kan det være, at store skibe over 30 t højst må sejle 4 knob i fjorden, og at mindre bådes fartbegrænsning er 5 knob.