Saxkjøbing RoklubOrdensregler

ORDENSREGLER FOR OPHOLDSSTUE/KLUBLOKALE

 1. Ryd op efter brug
 2. Vask op efter brug
 3. Stil møbler på plads efter brug
 4. Fej og vask gulvet efter behov
 5. Brug kun rent fodtøj i opholdsstuen
 6. Tøm skraldespand
 7. Tobaksrygning forbudt

ORDENSREGLER FOR BADERUM

 1. Efter badet skal fliserne og gulvet skrabes i badekabinen.
 2. Der må ikke hænge tøj i baderummet når I er færdige.
 3. Der skal gøres rent mindst 1 gang pr. uge i hele baderummet og omklædningsrummet + toilettet.
 4. Der er tobaksrygning forbudt i hele omklædningsrum/bad/toilet.

ORDENSREGLER FOR TRÆNINGSLOKALET

 1. Der må kun benyttes indendørs sko i lokalet.
 2. Efter roningen sprøjtes med væsken fra flasken på håndtag, sæde og skinne. Håndtag og sæde aftørres med ren klud og skinne med ”sort” klud.
 3. Efter roningen vaskes gulvet for sved og skidt med moppen, der står i lokalet.
 4. Hele gulvet vaskes efter behov mindst 1 gang om ugen.
 5. Efter endt benyttelse af træningslokalet er det vigtigt at alle vinduer er lukkede og lyset slukket.
 6. Der er tobaksrygning forbudt i træningslokalet.

ORDENSREGLER FOR BÅDEHALLEN

 1. Efter brug vaskes og tørres bådene og sættes på plads.
 2. Redningsvestene hænges på plads sammen med styrmandssæde mv.
 3. Kludene skylles, vrides og hænges på plads.
 4. Der er tobaksrygning forbudt i bådehallen.